Energieoplossingen

Waarom energie besparen?

Energiekosten beperken, competitief blijven en resultaten verbeteren?

Energie-efficiëntie op het vlak van perslucht is een sleutelelement op de agenda van elke financiële manager en vestigingsmanager.

Sinds de Kyoto Overeenkomst, opgesteld in 1997 waarbij de deelnemende landen overeenkwamen hun respectievelijke gasuitstoot te beperken werd de Broeikasheffing (Climate Change Levy) ingevoerd die een belasting oplegt voor het gebruik van energie in de industrie. Met andere woorden, een prijsverhoging! Deze prijsverhogingen zijn uiteraard enkel van toepassing voor wie geen energiebesparende maatregelen treft …

Waarom moet je je persluchtenergieverbruik controleren?

Werken bij een hogere druk dan nodig of met een slecht ontworpen lekkend systeem wordt nu beschouwd als een voorname onnodige kost die beperkt of zelfs, indien mogelijk, vermeden moet worden.

Verscheidene studies hebben aangetoond dat de kosten voor de aanmaak van perslucht tot 30% hoger liggen dan zou moeten. Bovendien wordt ongeveer 10% van de energie in de industrie gebruikt voor de aanmaak van perslucht en de vraag naar blijft toenemen. En stond u er al bij stil dat de energiekosten 75% uitmaken van de kosten voor persluchtaanmaak?

Hoe kunt u weten of uw compressorsysteem binnen deze statistieken valt? De energiebesparende oplossingen van BOGE kunnen u begeleiden bij het bekomen van een totaalbeeld. Kennis is kracht en in dit geval kan kennis u energie doen besparen!  

Waar kunt u energiebesparingen genereren?