Medische- en tandheelkundige operaties

In tandheelkundige- en medische laboratoria moet er gebruik worden gemaakt van absoluut zuivere perslucht. Technische perslucht die niet zuiver genoeg is, kan de gezondheid van de patiënt in gevaar brengen. Daarnaast kunnen schadelijke deeltjes uit vervuilde perslucht in kostbare apparatuur terechtkomen, waardoor de levensduur en het functioneren in gevaar komen.

Mogelijke toepassingen

Tandtechnische systemen

In tandartspraktijken en medische laboratoria mag ter bescherming van de patiënten en de waardevolle apparatuur uitsluitend schone, olievrije technische perslucht worden gebruikt.

Pneumatic Type Particle Water Oil Sterile
Process air 1 3 1 Ja
Voor ademluchttoepassingen zijn er conform ISO 8573-1:2010 geen bepalingen.

Compressoren voor deze toepassing

Een voorbeeld voor optimaal afgestemde persluchtbehandeling