Kwaliteit en certificeringen

Onze persluchtsystemen moeten uiteraard betrouwbaar functioneren. Daarom worden onze producten gebouwd door de beste mensen, met de beste materialen en nieuwste technieken. Tijdens het hele productieproces is een ding het allerbelangrijkst: kwaliteit. Van het plannen en produceren tot het onderhoud van onze compressoren: met dit hoofddoel altijd in ons achterhoofd zorgen we voor een passend design en een zorgvuldige ontwikkeling en productie van onze compressoren en andere persluchttoepassingen.

BOGE Kwaliteitsmanagement en Certificaten

BOGE investeert continu in de nieuwste methodes en technieken om de ontwikkeling van innovatieve producten en processen mogelijk te maken. Dit alles doen we terwijl we voldoen aan de hoogste nationale en internationale standaarden – al onze bedrijfsprocessen voldoen aan de eisen van ISO 9001, ISO 14001 en ISO 50001.

Dat we toegewijd zijn aan de standaarden komt ook duidelijk naar voren in de op kwaliteit gerichte materiaalselectie van BOGE: alleen grondstoffen van de hoogste kwaliteit en producten van gecertificeerde leveranciers komen door onze kwaliteitscontrole. Intelligente techniek zorgt voor een minimum aantal slijtdelen en voor minder belasting op de belangrijkste onderdelen, met maximale duurzaamheid en minimale onderhoudseisen tot gevolg.

Individuele verantwoordelijkheid voor kwaliteitsproducten van BOGE

De werkprocessen van BOGE garanderen u producten van de hoogste kwaliteit. Eén van de waarden van BOGE is “vakmanschap”, wat betekent dat één lid van ons team volledig verantwoordelijk is voor de montage van een compressor.

Door dit principe kunnen onze werknemers zich beter identificeren met de producten die ze maken en dragen ze verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle kwaliteitseisen. Alle BOGE-producten verlaten onze werkplaats in Bielefeld pas na een laatste persoonlijke inspectie, volgens een strikt testprotocol. Onze werknemers bevestigen vervolgens met hun eigen handtekening dat aan alle eisen voldaan is. Ook het management is bij BOGE voortdurend bezig met de kwaliteit en doet dit door middel van periodieke rapporten en audits, om er zeker van te zijn dat alle gestelde doelen behaald worden. BOGE is continu bezig met de optimalisatie van alle werkprocessen binnen het kwaliteitsmanagementsysteem, waaronder ook het management van interne klachten valt – het management en de werknemers bespreken dit regelmatig met elkaar.

Demand Management bij BOGE

Demand management: zorgvuldige planning en budgetberekeningen vormen de basis voor kwaliteitsbewuste, duurzame en milieubewuste productiemethoden op alle gebieden, waaronder een effectief personeelsbeleid. De infrastructuur van BOGE wordt regelmatig tegen het licht gehouden.

Door zorgvuldig geplande investeringen in werkplaatsen, machines, productiefaciliteiten, kantoorruimte en –voorzieningen en ICT, legt BOGE de basis voor productoptimalisatie, hoge kwaliteitsstandaarden en een duurzaam, toekomstgericht bedrijf.

BOGE Kwaliteitscontrole

De kwaliteitscontrole bij BOGE omvat drie fases: allereerst worden de kwaliteitskenmerken geïdentificeerd, waarna ze systematisch worden gemeten en tot slot worden de gemeten waarden geanalyseerd.

Deze systematische benadering maakt het voor kwaliteitscontroleurs mogelijk om door het gehele proces potentiële verbeteringen in kaart te kunnen brengen. Alle metingen en analyses worden gedocumenteerd in het management overzicht, waarin ook de klanttevredenheid wordt opgenomen.

Procesbewaking bij BOGE

Alle diensten die door BOGE worden geleverd, worden op dezelfde manier gecontroleerd als de diensten van onze onderaannemers. Als er binnen de levering van de diensten iets niet voldoet aan de eisen, rectificeert BOGE dit onmiddellijk.

Huidige certificeringen

Download

Management System ISO-9001:2015

pdf,180 KB
Download

Management System ISO-14001:2015

pdf,180 KB
Download

Management System ISO-50001:2018

pdf,186 KB
Download

Production Quality Assurance (PED) Modul D

pdf,153 KB
Download

Production Quality Assurance (PED) Modul D1

pdf,147 KB